NoHoW: VÆRKTØJER TIL VEDLIGEHOLDELSE AF VÆGTTAB

Kort om NoHoW vægtvedligeholdelses projektet

Vedligeholdelse af vægttab

Mange kan gennemføre en slankekur, men de fleste tager de tabte kilo på igen.

Ændring af adfærd

Forskning i vedligeholdelse af vægttab.

NoHoW APP’EN

Apps, Wi-Fi-vægte og monitorering af fysisk aktivitet og søvn.

Mange overvægtige har succes med vægttab, men kun 5 % holder vægten på langt sigt. Den store udfordring ligger i at holde et varigt vægttab, når hverdagens belastninger, følelsesmæssige udfordringer, usikkerheder samt stress presser sig på.

I forskningsprojektet NoHoW vil vi hjælpe mennesker med at holde deres vægttab på langt sigt. Vi har en hypotese om, at den psykologiske dimension er særligt vigtig for at bevare et succesfuldt vægttab. Denne hypotese vil vi derfor undersøge nærmere, og vi har udviklet en hjemmeside, der indeholder redskaber til motivation samt stresshåndtering og følelsesregulering.

Vi vil invitere næsten 1600 borgere fra Danmark, Portugal og England til at deltage i projekt NoHoW. Deltagerne skal allerede inden de indgår i NoHoW have haft succes med et vægttab, og projektet vil hjælpe dem med at holde dette vægttab på langt sigt.

I projektet bliver deltagerne tilfældigt placeret i én af fire grupper. Hver gruppe vil få forskellige informationer og redksaber via hjemmesiden herunder generel information om sundhed, motivation, hjælp til at kontrollere adfærd (fx ift. mad og fysisk aktivitet), og til håndtering af følelsesmæssige reaktioner på fx stress.

Alle i undersøgelsen, uanset gruppe, skal veje sig mindst to gange ugentligt, samt bære et aktivitetsarmbånd, som måler søvn og fysisk aktivitet. Både vægt og armbånd er gratis, så længe man deltager i undersøgelsen.

Projektet løber i perioden 2016-2018. Når projektet er færdigt, ved vi om interventionen har virket og om vi kan hjælpe mennesker med at vedligeholde deres vægttab, ligesom vi også ved om, der er nogle redskaber på hjemmeside, der virker bedre end andre.

Undersøgelse af effekten

NoHoW-interventionen vil blive testet i København, Leeds i England og Lissabon i Portugal.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage i NoHoW, hvis du:

 • ___________________________________________
 • er over 18 år,
 • inden for de sidste 12 måneder har tabt minimum 5 % af din kropsvægt, og at du før vægttabet havde et BMI over 25 (vi kan udregne dette for dig),
 • er i stand til at deltage i op til 5 møder på Frederiksberg Hospital i løbet af en 18 måneders periode,
 • har trådløsadgang til internettet via computer, smartphone eller tablet.
 • Vi foretrækker, at vægttabet er dokumenteret (fx af klinisk diætist eller læge), men andre dokumentationsformer kan også accepteres.

  Hvis du ikke har tabt dig 5 % inden for det seneste år, har du stadig mulighed for at deltage i projektet, når du har tabt 5 % af din udgangsvægt. Du kan fx gå til kontrolvejning på Parker Instituttet ved Frederiksberg Hospital. Når du derefter har tabt dig 5 %, starter du op i projektet. For mere information om dette tilbud kan du kontakte os via e-mail bfh-nohow@regionh.dk.

Du kan ikke deltage hvis du:

 • ___________________________________________

 • har tabt dig pga. sygdom eller kirurgisk indgreb (herunder gastrisk bypass og gastrisk banding),
 • er gravid,
 • ammer,
 • er blevet diagnosticeret med en spiseforstyrrelse,
 • ikke er i stand til at udføre mild til moderat fysisk aktivitet,
 • planlægger at flytte eller rejse i en længere periode inden for de kommende 18 måneder (over 4 sammenhængende uger i projektperioden),
 • fornylig er blevet diagnosticeret med type 1 diabetes.


Hvordan deltager jeg?

1. Tag dig tid til at læse informationen på hjemmesiden, før du beslutter dig for, om du vil deltage. For mere information klik her.

2. Undersøg om du opfylder deltagelses-kriterierne klik her.

3. Hvis du opfylder deltagelses-kriterierne og er interesseret i at deltage skal du udfylde en kort online formular klik her.

Hvis du har problemer med at åbne ovenstående link, kan du kontakte os på mail: bfh-nohow@regionh.dk eller tlf.: 21 70 01 06 / 38 16 30 64.

Hvad sker der, hvis jeg tilmelder mig?

Hvis du opfylder kriterierne for at deltage i NoHoW, vil vi kontakte dig telefonisk, og du vil blive inviteret til dit første besøg på Frederiksberg Hospital. Inden du kommer til dit første besøg, vil vi sende dig et link til en række spørgeskemaer, som skal udfyldes hjemmefra.

Hvad kommer der til at ske?

Hvis du beslutter dig for at deltage, vil vi gerne se dig op til 5 gange på Frederiksberg Hospital i løbet af 18 måneder. Hvert besøg vil foregå på Enheden for Epidemiologisk Kostforskning på Parker Instituttet og tage 2-3 timer. Du vil ved første besøg blive informeret om forløbet og om hvilke redskaber i app’en, du har til rådighed. Du vil desuden få udleveret en vægt og et aktivitetsarmbånd, som måler din søvn og fysiske aktivitet. Du vil have mulighed for at stille spørgsmål til projektet og ved behov vil du få tilbudt at komme til et ekstra besøg med yderligere introduktion i brugen af både app, vægt og armbånd.

Deltagelse i projektet er gratis, og vi kan refundere op til 120 kr. for eventuelle rejseudgifter pr. besøg på Frederiksberg Hospital. Vægt og armbånd er også gratis, så længe du er med i projektet. Bliver du i projektet til dets afslutning, får du lov at beholde både vægt og armbånd. Dropper du mod forventning ud før tid, vil vi bede dig returnere både armbånd og vægt, så en anden deltager kan få glæde af det.

Hvad skal måles?

På Frederiksberg Hospital vil du få foretaget en række fysiske målinger af en NoHoW-medarbejder herunder din vægt, højde, hofte- og taljemål, korpssammensætning samt blodtryk. Derudover vil du 2 gange få taget en hårprøve samt en blodprøve ved to små prik i fingeren.

Spørgeskemaer

Du vil inden forløbet skulle udfylde onlinespørgeskemaer med baggrundsoplysning (køn, civilstand osv.), oplysninger om fysisk aktivitet, motivation for vægttab, samt følelser og erfaring med stress samt trivsel og livskvalitet. Disse kan udfyldes på stedet efter første besøg, hvis du har glemt at gøre det hjemmefra. Derudover vil du skulle udfylde en 4-dages kostdagbog af 4 omgange.

Omkostninger

Deltagelse i projektet er gratis.

Du kan læse en detaljeret beskrivelse af besøg 1-5 nedenfor klik her.Besøg nr. 1

Ved det første besøg vil du blive introduceret til projektet og til brugen af app’en. Besøget tager ca. 2-3 timer. Du skal møde fastende og vil få foretaget nedenstående fysiske målinger:

 • Vægt,
 • Højde,
 • Hofte- og taljemål,
 • Blodtryk,
 • Blodprøve ved fingerprik,
 • Hårprøve,
 • Kropssammensætning ved blandt andet bioimpedans.


 • Du vil inden mødet blive bedt om at udfylde et onlinespørgeskema med baggrundsoplysninger (køn, civilstand osv.), fysisk aktivitet, søvn, motivation, følelsesmæssig tilstand, stress, trivsel, livskvalitet og kostindtag.

  Til det første besøg vil du også blive tilfældigt placeret i én af fire grupper. Hver af de fire grupper vil få adgang til forskellige versioner af app'en, der tilbyder generel information om sundhed, hjælp til at kontrollere din adfærd (fx ift. mad og fysisk aktivitet), din motivation, eller dine følelsesmæssige reaktioner på fx stress.

  Et par dage efter dit besøg vil du blive bedt om at udfylde en online 4-dages kostdagbog.

  OBS: Vær opmærksom på, at du skal være fastende, når du møder op til dit 1. besøg. Det vil sige, at du ikke må indtage andet end vand efter kl. 22.00 aftenen før dine fysiske målinger den følgende formiddag. Vi stiller brød og kaffe/te til rådighed efterfølgende.

  Besøg nr. 2 (frivilligt)

  Dit andet besøg vil foregå inden for en uge efter det første besøg og vil vare i ca. 2 timer. Ved besøget vil du i en mindre gruppe med andre deltagere blive trænet i at anvende:

 • App,
 • Vægt,
 • Aktivitetsarmbånd.


 • Vægt og armbånd har trådløs internetforbindelse, og data om din vægt og dit aktivitetsniveau vil løbende videresendes til forskerholdet. Det giver os mulighed for at måle, hvordan dine data ændrer sig i løbet af studiet, og på den måde tilpasse dit personlige forløb.

  Alle deltagere vil blive bedt om at bære armbåndet i hele projektperioden.

  Besøg nr. 3

  Dit tredje besøg vil foregå 6 måneder efter dit første besøg og vil vare ca. 2 timer. Du vil få målt følgende:

 • Vægt,
 • Højde,
 • Kropssammensætning ved bioimpedans,
 • Hofte- og taljemål,
 • Blodtryk.


 • Du vil inden besøget blive bedt om at udfylde et spørgeskema, der omhandler fysisk aktivitet, søvn, motivation, følelsesmæssig tilstand, stress, trivsel, livskvalitet og kostindtag.

  Et par dage efter besøget vil du igen blive bedt om at udfylde en 4-dages kostdagbog.

  OBS: Vær opmærksom på, at du skal være fastende, når du møder op til dit 3. besøg. Det vil sige, at du ikke må indtage andet end vand efter kl. 22.00 aftenen før dine fysiske målinger den følgende formiddag. Vi stiller brød og kaffe/te til rådighed efterfølgende.

  Besøg nr. 4

  Dit fjerde besøg vil foregå 12 måneder efter dit første besøg og vare 2-3 timer. Du vil få målt:

 • Højde,
 • Vægt,
 • Hofte- og taljemål,
 • Blodtryk,
 • Blodprøve ved fingerprik,
 • Hårprøve,
 • Kropssammensætning ved blandt andet bioimpedans.


 • Du vil inden besøget blive bedt om at udfylde et spørgeskema, der omhandler fysisk aktivitet, søvn, motivation, følelsesmæssige tilstand, stress, trivsel, livskvalitet og kostindtag.

  Et par dage efter besøget vil du igen blive bedt om at udfylde en 4-dages kostdagbog.

  OBS: Vær opmærksom på, at du skal være fastende, når du møder op til dit 4. besøg. Det vil sige, at du ikke må indtage andet end vand efter kl. 22.00 aftenen før dine fysiske målinger den følgende formiddag. Vi stiller brød og kaffe/te til rådighed efterfølgende.

  Besøg nr. 5

  Dit sidste besøg vil foregå 18 måneder efter dit første besøg og vare ca. 2 timer. Du vil få målt:

 • Vægt,
 • Højde,
 • Kropssammensætning ved bioimpedans,
 • Hofte- og taljemål
 • Blodtryk.


 • Du vil inden mødet blive bedt om at udfylde et spørgeskema, der omhandler fysisk aktivitet, søvn, motivation, følelsesmæssige tilstand, stress, trivsel, livskvalitet og kostindtag.

  Et par dage efter besøget vil du igen blive bedt om at udfylde en 4-dages kostdagbog.

  Hvis du stadig ønsker at deltage i NoHoW efter du har læst informationen på denne side, vil vi bede dig om at udfylde vores korte formular for at kontrollere, om du opfylder vores deltagelseskriterier klik her.

  OBS: Vær opmærksom på, at du skal være fastende, når du møder op til dit 5. besøg. Det vil sige, at du ikke må indtage andet end vand efter kl. 22.00 aftenen før dine fysiske målinger den følgende morgen. Vi stiller brød og kaffe/te til rådighed efterfølgende.

  Hvad sker der med mine data?

  • ___________________________________________

  • Alle de oplysninger, som er blevet indsamlet om dig, vil blive behandlet 100 % fortroligt. Dine personlige oplysninger vil blive anonymiseret, og du får et unikt studie-ID-nummer. Alle dine personlige oplysninger vil blive opbevaret adskilt fra alle personidentificerbare oplysninger.
  • Dine data vil blive indsamlet ved tilmeldelse til projektet, og efter 6, 12 og 18 måneder.
  • De indsamlede oplysninger fra de fysiske mål og fra spørgeskemaerne vil blive gemt i separate databaser i krypteret form.
  • Alle personlige data vil blive opbevaret et sikkert sted. Fotokopier af oplysninger vil blive opbevaret i aflåste skabe og elektroniske kopier af oplysninger vil blive opbevaret i beskyttede filer, som kun medlemmer af forskerholdet har adgang til.
  • Hvis resultater fra vores prøver (f.eks. blodtryk og blodværdier) er uden for det forventede område, vil vi dele oplysningerne med dig, såfremt du ønsker det, og opfordre dig til at tage kontakt til egen læge.

  Hvad vil der ske, hvis jeg starter, men ikke ønsker at fortsætte i NoHoW?

  • ___________________________________________

  • Du kan frit trække dig ud af studiet, når du ønsker det, da al deltagelse i forskningsprojektet er frivillig.
  • Hvis du ønsker at annullere din deltagelse, skal du beslutte dig for, hvorvidt vi må bruge de data, vi allerede har indsamlet på dig.
  • Hvis du trækker dig ud af studiet, vil vi bede dig returnere den vægt og det armbånd, du fik stillet til rådighed, så en anden deltager kan få gavn af det.

  Oplysninger om finansiering

  NoHoW har modtaget støtte fra EU’s Horisont 2020 projekt - programmet for Forskning og innovation (nr. 643309).

  Oftest stillede spørgsmål

  Er det gratis at deltage i NoHoW?

  Ja, deltagelse er helt gratis.

  Hvad gør jeg, hvis mine kontaktoplysninger har ændret sig?

  Send en e-mail til forskerholdet på bfh-nohow@regionh.dk med de opdaterede informationer.

  Hvem skal jeg kontakte for at ændre min aftalte tid?

  Send en e-mail til forskerholdet på bfh-nohow@regionh.dk eller ring på telefon 21 70 01 06 eller 38 16 30 64 så hurtigt som muligt, og vi finder en ny tid til dig.

  Jeg kan ikke få adgang til min app?

  Læs og følg standard-proceduren, hvis du stadig ikke kan få adgang til app’en efter at have gennemført disse trin, er du velkommen til at kontakte os pr telefon: 21 70 01 06 eller 38 16 30 64 eller via e-mail: bfh-nohow@regionh.dk og vi vil hjælpe dig med at løse problemet.

  Jeg har glemt mit brugernavn?

  Send en e-mail til forskerholdet på: bfh-nohow@regionh.dk

  Jeg har glemt mit password?

  Send en e-mail til forskerholdet på: bfh-nohow@regionh.dk.

  Min aktivitetsmåler virker ikke?

  Se venligst den vejledning, der fulgte med din aktivitetsmåler og følg de trin, som er beskrevet. Hvis problemet fortsætter efter du har gennemført disse trin, er du velkommen til at kontakte forskerholdet enten telefonisk på: 38 16 30 64 / 21 70 01 06 eller via e-mail: bfh-nohow@regionh.dk, og vi vil hjælpe dig med at løse problemet.

  Min vægt virker ikke?

  Se venligst den vejledning, der fulgte med din vægt og følg de trin, som er beskrevet. Hvis problemet fortsætter efter du har gennemført disse trin, er du velkommen til at kontakte forskerholdet enten telefonisk på: 38 16 30 64 / 21 70 01 06 eller via e-mail: bfh-nohow@regionh.dk, og vi vil hjælpe dig med at løse problemet.

  Jeg ønsker ikke at fortsætte i NoHoW?

  Du kan altid trække dig ud af studiet, da din deltagelse er frivillig. Du er velkommen til at kontakte forskerholdet enten telefonisk på: 38 16 30 64 / 21 70 01 06 eller via e-mail: bfh-nohow@regionh.dk. Se venligst afsnittene "Hvad sker der med mine data?" Og "Hvad sker der, hvis jeg starter, men ikke ønsker at fortsætte i NoHoW?”.

  Kontakt os

  Den danske del af NoHoW holdet er placeret på:

  Parker Instituttet

  Frederiksberg Hospital

  Nordre Fasanvej 57, vej 8, indgang 11 b

  2000 Frederiksberg.

  Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om vores forskning, er du velkommen til at kontakte forskerholdet.

  Telefon: 21 70 01 06 eller 38 16 30 64 (Mandag til fredag, 9:00 til 16:00)

  Email: bfh-nohow@regionh.dk

  Du kan finde ud af mere om NoHoW på projektets primære hjemmeside: http://nohow.eu/

  NoHoW medarbejdere

  Berit L. Heitmann
  Professor, Ph.D
  Sofus C. Larsen
  Ph.D
  Louise Mai Østergaard
  Research Assistant
  Christine Posselt
  Research Assistant
  Louise Ulff-Møller Nielsen
  Research Assistant
  Marie-Louise K. Mikkelsen
  Research Assistant

  Samarbejdspartnere

  ClientClientClientClientClientClient
   
  ClientClientClient
   
  ClientClientClientClientClientClientClient